Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 6. évf. 6. sz. - 1998/ 6.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Bácher Vilmos: A versenyjog és az összehasonlító reklám

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Károlyi Géza: A vállalkozási tevékenység jogi kereteinek kérdései a Központi Statisztikai Hivatal kimutatása tükrében

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Szentiványi Iván: Zöld út a 'Banketikai Kódex' előtt

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Gárdos István: A biztosítéki célú tulajdon-átruházásról

MUNKAJOG

  • Kiss György: A munkavállalói igények védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén (A magyar garanciarendszer és az EU szabályozás összehasonlítása

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Karner Ottó: Szövetkezeti jogi gondolatok egy alkotmánybírósági határozat elolvasása közben
  • Jelentkezési felhívás

Összes lapszám