Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 6. évf. 7-8. sz. - 1998/ 7-8.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Surányi György: A jegybank függetlensége és a hiteles antiinflációs politika
  • Sárközy Tamás: A gazdaság joga, mint az Európai Unióhoz való csatlakozás hajtóereje

-Gadó Gábor: A szerződési szabadság egyes kérdései, figyelemmel a Ptk. felülvizsgálatára

  • Gyertyánfy Péter: A szerzői alkotások joga, különös tekintettel a szerzői jogra
  • Szabó Jenő: A magyar agrárpolitika és szabályozás igazodási lehetőségei és közelítési kényszerei

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Ujlaki László: Kereset kft. taggyűlési határozat törvénysértő voltának megállapítása iránt
  • Ujlaki László: Részvénytársasági közgyűlés határozatának hatályon kívül helyezése

Összes lapszám