Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 6. évf. 11. sz. - 1998/ 11.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Brunner György: A magyar jog nyugat-európai szemmel

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Szabó Gábor Zoltán: A gazdasági társaság tagjának felelősségéről

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Reich Sándor: A felszámolások finanszírozhatósága jogi/gazdasági problémái

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Győrffy István: A Gazdasági Versenyhivatal eljárásáról

MUNKAJOG

  • Radnay József: A vezetők munkavégzési jogviszonyának és a munkáltatói jogkör gyakorlásának egyes kérdései

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Tassy Irén: Szövetkezeti résztulajdon, mint alkotmányos védelem alatt álló tulajdoni forma

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Wellmann György: Jogesetek a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatából

AKTUÁLIS ROVAT

  • Németh György: Hogyan születik a (gazdasági) jog?

Összes lapszám