Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 6. évf. 12. sz. - 1998/ 12.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Nemes András: Merre tart a magyar sportjogi szabályozás

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Pál András: Az egyszerűsített privatizációról de lege lata

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Szentiványi Iván: A tevékenységi szabályozás alakulása a pénzintézeti rendszer területén

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Miskolczi Bodnár Péter: Az alkotmányosság és a versenyjog

MUNKAJOG

  • Radnay József: A munkajogi ítélkezés gyakorlatából

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Zsohár András: A rendszerváltozást követő mezőgazdasági szövetkezés (1989-1997) egyes tapasztalatai

Összes lapszám