Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 5. évf. 1. sz. - 1997/ 1.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Miskolczi Bodnár Péter: Atipikus szerződések (Lízing, faktoring, franchise)

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Csillag István: A közhasznú társaságok alapításának gyakorlata és tapasztalatai

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Röschenthaler Mária: Módosuló illetékszabályok

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Kittka András: A Budapesti Árutőzsde jövőbeli stratégiája
  • Győrffy István: Az új versenytörvény hatálybalépésével kapcsolatos jogalkalmazási problémák

MUNKAJOG

  • Bánsági Györgyi: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény módosításáról

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Karner Ottó: A szövetkezet részleges átalakulása: kérdések és lehetséges válaszok

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Ujlaki László: Kft. taggyűlésen támogató szavazati jog gyakorlásának megtagadása esetén ez bírósági ítélettel nem pótolható

Összes lapszám