Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 5. évf. 2. sz. - 1997/ 2.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Sándor István: Az európai társasági jog követelményei és a magyar társasági jog

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Tóközy Ferenc: A közkereseti és a betéti társaságról a bírói gyakorlat tükrében

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Kurucz-Váradi Károly: Alkotmányos adózás

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Bácher Vilmos: A kényszerlicencia és a licencia adásra kötelezés kérdése

MUNKAJOG

  • Radnay József: A munkaügyi jogszabályok ismerete

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Mikó Zoltán: A magyar agrártámogatási rendszer jogszabályi környezete

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • A társasági és a szindikátusi szerződés összefüggései
  • A vállalkozó közremüködője díjkövetelésének kielégítése nem tehető függővé a vállalkozói díj saját megrendelője által történő kiegyenlítésétől
  • Ujlaki László: A bizományosi jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése az adásvételi szerződés eladója által

Összes lapszám