Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 5. évf. 3. sz. - 1997/ 3.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Harsányi Gyöngyi: Befektetési jellegű szerződések kötelmi jogi elemzése

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Borbélyné Kovács Jolán: Feketegazdaság és a társasági törvény reformja

PÉNZÜGYI ROVAT

 • Lucz Zoltánné: Az osztalék adózásának új szabályai
 • Trunkó Barnabás: Gépjárműbiztosítás 2000

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Wellmann György: A biztosítási szerződés létrejötte és hatálya (avagy: megilleti-e a biztosítót az ajánlat visszautasításának a joga a káresemény bekövetkeztét követően?)

MUNKAJOG

 • Radnay József: Az európai üzemi tanácsok
 • SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG
 • Karner Ottó: Szövetkezetelmélet - gyakorlati szemmel

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • Az alkalmazandó jog színlelt szerződés esetében
 • Jogvesztés kft.-ből kizáró taggyűlési határozat felülvizsgálatánál
 • Változás a lízingvevő személyében
 • Ujlaki László: Kft. társasági szerződésének módosítása

Összes lapszám