Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 5. évf. 6. sz. - 1997/ 6.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Szentiványi Iván: Pénzintézeti tevékenység-pénzügyi szolgáltatás

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Farkas Tamás: A gazdasági társaságokról szóló törvény újraalkotásával kapcsolatos közjegyzői javaslatok

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Kurucz-Váradi Károly: Az ügyvédi irodák társasági adózása

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Tattay Levente: Az új magyar versenytörvényről

MUNKAJOG

  • Radnay József: A foglalkoztatási szabályok külföldi változásai

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Molnár Ferenc: A szőlő és bor származási bizonyítványa

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Ujlaki László: Vitás választottbírósági eljárási kérdések és (talán) feleletek
  • Ujlaki László: Választottbírósági hatáskör viszontkeresetnél

Összes lapszám