Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 5. évf. 9. sz. - 1997/ 9.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Kolláth György: Egészségügyi törvény(kezés) és alkotmányos követelmények

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Vida Mariann: A társasági törvény módosítási tervezetének és az értékpapírtörvénynek az összhangja

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Csobánczy Péter: Stabilitás és/vagy reform: a magyar adórendszer megújításának perspektívái

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Deák Dániel: A pénzügyi lízingügyletek elszámolása

MUNKAJOG

  • Radnay József: A Munka Törvénykönyve újabb módosításai

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Orosz Sándor: Földtulajdon, földhasználat, birtokpolitika

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Vételár megfizetésének részleges megtagadása kölcsönös szerződésellenes magatartás esetében
  • Ujlaki László: A kisebbségi jogok védelme a kft.-ben

AKTUÁLIS ROVAT

  • Kovács Gyula: Gazdasági kamarák és a jogalkotás

Összes lapszám