Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 5. évf. 11. sz. - 1997/ 11.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Pálovics Béláné: Földbirtokpolitika az Európai Unióban

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Komáromi Gábor: A privatizációs ellenérték-hányad felhasználásának kérdései

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Popper Klára: A biztosítási törvény és a "bírói gyakorlat"

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Miskolczi Bodnár Péter: Pénzügyi lízing, operatív lízing vagy adásvétel?

MUNKAJOG

  • Bánsági Györgyi: A Munkaerőpiaci Alapból a munkadók részére nyújtható egyes támogatásokról

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Tassy Irén: A részarány-tulajdonok helyzete 1997 végén

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Ujlaki László: Az ügynök megbízotti felelőssége az általa forgalmazott áru hiányáért

AKTUÁLIS ROVAT

  • Tatay Tibor: Kamatozó percek
  • Bauer Miklós: Két kérdés a szerződéses szabadság köréből

Összes lapszám