Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 5. évf. 12. sz. - 1997/ 12.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Zólyomi Péter: A társasági adózás 1998. évre vonatkozó módosításai

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Török Gábor: Az egyszemélyes részvénytársaság saját részvényeinek jogi statusáról

PÉNZÜGYI ROVAT

 • Szentiványi Iván: Újabb lépés az univerzális bankrendszer felé

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Kovács István: Koncesszió - koncessziós szerződés

MUNKAJOG

 • Radnay József: A fiatalok munkavállalásának alsó korhatára

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

 • Tanka Endre: Egy lehetséges változat a hazai földbirtok-politika modernizációs megújulására
 • Prugberger Tamás: A gazdálkodó szervezetek termőföld tulajdonjogának kérdéséhez

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • Szerzői jogvédelem alá eső filmalkotásra vonatkozó szerződés a kikötött kellékek hiányában érvénytelen
 • I. Választottbírósági hatáskör választottbírósági megállapodásban nem szereplő készfizető kezes vonatkozásában
 • II. Fizetési nyilatkozat tartozás-elismerésként minősítése Nemzetközi licencia-szerződés szerint terhelő díjfizetés külön szerződés alapján való teljesítése
 • Ujlaki László: Vitatott kérdések megismételt kft.-taggyűlés érvényessége körül
 • Jelentkezési felhívás

Összes lapszám