Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 4. évf. 1. sz. - 1996/ 1.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Komáromi Gábor: A privatizációs törvény kollíziós problémái

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Zombori Zoltán: A privatizációs törvény néhány ellentmondása

BANK-, BIZTOSÍTÁSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRJOG

 • Szentiványi Iván: A devizaszámláról az új devizatörvény megjelenése után

ADÓ-, VÁM- ÉS DEVIZAJOG

 • Tímár András: Az önkéntes nyugdíjpénztárak és a személyi jövedelemadó ellentmondásai

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Csécsy György: A védjegylicencia-szerződésekről

MUNKAJOG

 • Radnay József: Óvadék és egyéb szerződési biztosíték a munkajogban

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

 • Karner Ottó: Kérdőjelek a termőföld hasznosításának szabályozásában

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • Zoltán Ödön: Az "állatszavatosság" egyes kérdései
 • Ujlaki László: Kft.-tagságból kizáró taggyűlési határozat választott- bírósági úton való megtámadása hatásköri előfeltétel hiányában
 • Ujlaki László: Kamat-kötbér
 • Zoltán Ödön: A betéti társaságból kizáró határozat érvénytelensége

AKTUÁLIS ROVAT

 • Balog Lajosné: Beszámoló a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Tagozatának 1995. évi tevékenységéről

Összes lapszám