Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 4. évf. 2. sz. - 1996./ 2. sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Miskolczi Bodnár Péter: Speciális adásvételi szerződések I.

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Sárközy Tamás: A társasági törvény konszernjogi rendelkezéseinek értelmezése

BANK-, BIZTOSÍTÁSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRJOG

 • Kraudi Adrienne: Az értékpapírügyletek teljesítésének biztosítása

ADÓ-, VÁM- ÉS DEVIZAJOG

 • Lucz Zoltánné: A külföldi kiküldetés címén szerzett jövedelem adózása

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Horeczky Károly: A nem vagyoni kártérítés jogintézménye

MUNKAJOG

 • Breznay Tibor: Munkajogunk továbbfejlesztése

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

 • Domé Györgyné: A szövetkezeti üzletrészek átruházásáról és megvásárlásáról

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • A késedelmi kamat mértéke külföldi és belföldi fél közötti jogviszonyban
 • A beszámított kifogás és a viszontkereset érvényesítése körüli késlekedés következményei
 • A kamat mértéke ügynöki tevékenység kapcsán keletkezett kártérítési követelés után
 • I. A Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása bérmunkaszerződés esetében II. A hibás teljesítés tényének bizonyítása

NEMZETKÖZI HÍREK

 • Vida Sándor: Nemzetközi adásvétel: élelmiszer állítólagos minőségi hibája

Összes lapszám