Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 4. évf. 4. sz. - 1996./ 4. sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Kisfaludi András: A részvényátruházási szerződés jogi természetéről

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Sáriné Simkó Ágnes: A gazdasági társaságok alapítása és a kötelező gazdasági kamarai tagság

BANK-, BIZTOSÍTÁSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRJOG

 • T. Nagy Erzsébet: A részvény, mint értékpapír bevonása

ADÓ-, VÁM- ÉS DEVIZAJOG

 • Lajer Zsolt: A támogató nyilatkozat mint hitelbiztosíték és a magyar devizajog

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Zámbó Tamás: Értékesítés a felszámolási eljárás során: az eljárás befejezése

MUNKAJOG

 • Radnay József: Kizárás a munkajogban
 • SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG
 • Karner Ottó: Személyes közreműködés a szövetkezetben

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • Pótbefizetést előíró kft.-taggyűlési határozat megtámadása
 • Megállapítási kereset elbírálása kft.-üzletrészre vonatkozó elővásárlási jog esetében

NEMZETKÖZI HÍREK

 • Tattay Levente: Az ipari minták az Európai Közösségben

Összes lapszám