Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 4. évf. 5. sz. - 1996./ 5. sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Hanák András: A magyar társasági jog reformjáról

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Balásházy Mária: A személyes közreműködés értelmezési problémái a gazdasági társaságokról szóló törvényben

BANK-, BIZTOSÍTÁSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRJOG

 • Kraudi Adrienne: A szabványosított értékpapír-letéti rendszer

ADÓ-, VÁM- ÉS DEVIZAJOG

 • Kozma György: Vállalkozásból kivont ingatlan gazdasági társaságba apportálásának jogi vonzatai

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Csécsy György: A franchise-szerződésekről

MUNKAJOG

 • Radnay József: Alkoholtól befolyásolt, illetve alkoholos állapot a munkahelyen

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

 • Mikó Zoltán: Az egységes agrártámogatási rendszer kialakításának esélyei

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • Bárdos Péter: A kereskedelmi felelősségről (egy választottbírósági ítélet apropójából)
 • Hiánypótlás és igazolás a cégbírósági eljárásban
 • Licence-szerződés megszegése
 • Ujlaki László: Szavatossági jogok érvényesítése a Bécsi Vételi Egyezmény alapján

Összes lapszám