Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 4. évf. 6. sz. - 1996./ 6. sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Bácher Vilmos: Jogalkalmazási kérdések a szolgálati és alkalmazotti találmányok új törvényi szabályozása alapján

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Csillag István: Költségvetési szervek gazdasági társasággá való átalakulásáról

BANK-, BIZTOSÍTÁSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRJOG

 • Trunkó Barnabás: Habemus legem! - avagy hatályba lépett a biztosítási törvény

ADÓ-, VÁM- ÉS DEVIZAJOG

 • Karácsony Imréné: Az ingatlan és a vagyoni értékű jog elidegenítéséből származó jövedelem adózási szabálya a személyi jövedelemadóban

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Péter Zsolt Csaba: A hízott libamáj exportjának egyes versenyjogi kérdései

MUNKAJOG

 • Radnay József: Vitás kérdések a munkajog köréből
 • SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG
 • Prugberger Tamás: A mezőgazdasági földhaszonbérlet továbbfejlesztésének egyes jogi kérdései
 • Karner Ottó: A szövetkezet szociális tevékenységének szabályai - de lege ferenda

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • I. Mérlegmegállapító kft.-taggyűlési határozat megtámadása II. Kft. ügyvezetőnek adott "felmentvény" megtámadása
 • Ujlaki László: Áruvásárlási és továbbeladási jogviszony elhatárolása a közös vállalkozási jogviszonyból

NEMZETKÖZI TALLÓZÓ

 • Fazekas Judit: Az ombud mint a fogyasztói érdekek védelmének sajátos intézménye az angol biztosítási- és bankjogban

Összes lapszám