Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 4. évf. 7-8. sz. - 1996./ 7-8. sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Szabó Győző: A jogállami igazságszolgáltatás esélyei Magyarországon
  • Petrik Ferenc: Tulajdoni rendszerünk ellentmondásai
  • Vissi Ferenc: A versenytörvény és módosításának gazdaságpolitikai háttere
  • Rusznák Tamás: Az új pénzintézeti törvényről
  • Sárközy Tamás: Vállalkozói autonómia - feketegazdaság és a jog lehetőségei
  • Barát Gábor: Nyugdijreform és kodifikáció
  • Bócz Endre: Az "új" gazdasági bűncselekmények egyes kérdéseiről
  • Gadó Gábor: Szempontok a szövetkezeti törvény újraszabályozásához
  • A társasági törvény és a cégjog felülvizsgálatának koncepciója (Tájékoztató)

Összes lapszám