Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 4. évf. 9. sz. - 1996./ 9. sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Miskolczi Bodnár Péter: Az utazási szerződés

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Tőkés Géza: Cégjog a kibontakozó piacgazdaságban

BANK-, BIZTOSÍTÁSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRJOG, ADÓ-, VÁM-, DEVIZAJOG

  • Bártfai Béla: A lakástakarék-pénztárakról

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Bárdos Péter: A kereskedelmi jog alapjairól

MUNKAJOG

  • Kiss György: Integráció, jogharmonizáció a magyar munkajog relációjában

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Prugberger Tamás: Gondolatok a szövetkezet intézményének újraszabályozása koncepciójához

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Szerződés és a benne foglalt választottbírósági megállapodás érvényességének összefüggései
  • Kikötések lényegesnek minősülése a szerződés létrejövetele szempontjából
  • Vállalkozási szerződéstől elállás jogossága és jogkövetkezményei

Összes lapszám