Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 4. évf. 12. sz. - 1996./ 12 sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Sárközy Tamás: A társasági és a cégjog felülvizsgálatának alapelveiről

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Wellmann György: A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége

BANK-, BIZTOSÍTÁSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRJOG, ADÓ-, VÁM-, DEVIZAJOG

  • Popper Klára: Egyedi szerződések a biztosításban

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Tattay Levente: A földrajzi árújelzők nemzetközi szabályozása

MUNKAJOG

  • Pál Lajos: A munkavállalói képviselők munkajogi védelme

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Tassy Irén: A termőföldről szóló törvény felülvizsgálatának gazdaságpolitikai indokoltsága

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Ujlaki László: A nyereség felosztása tárgyában hozott kft.-taggyűlési határozat visszavonásának kizártsága

Összes lapszám