Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 16. évf. 4. sz. - 2008. április

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Gombkötő Balázs–Kiss Gábor: A szerződés érvénytelenségéhez kapcsolódó többlettényállások a Ptk. legújabb tervezetének tükrében (3. o.)

TÁRSASÁGI JOG

  • Balásházy Mária: Gondolatok a kft.-ből való kiválás szabályozásáról (10. o.)

MUNKAJOG

  • Radnay József: Munkajogi esetek (15. o.)

INFORMATIKA, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Verebics János: A Kormányzati Gerinchálózat szabályozási kérdései (17. o.)

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Szakál Róbert: Építési perbe sodort számla-játszma (21. o.)

EGYÉB

  • Tattay Levente: Lesz-e Európai Polgári Törvénykönyv? (23. o.)

Összes lapszám