Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 16. évf. 5. sz. / 2008 - 2008. május

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Wellmann György: A Ptk. szakértői javaslatáról (Egy magántervezet kritikai méltatása)

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Nagy Csongor István: Mégiscsak lehet viszonteladási árat kikötni?

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Szilágyi János Ede: A hegyközségek funkciói a borászati szakigazgatásban

MUNKAJOG

  • Prugberger Tamás: Problémák és visszaélések a munkabérezésnél

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Mucsányi Zoltán: Ami az elmaradt jognyilatkozat történetéből kimaradt
  • Szakál Róbert: Kezesből - bérlő?

Összes lapszám