Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 16. évf. 6. sz. / 2008 - 2008. június

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Tóth András: A Gazdasági Versenyhivatal túlzó ár megállapításával kapcsolatos gyakorlata

TÁRSASÁGI JOG

  • Török Tamás: Zálogjog a korlátolt felelősségű társaság üzletrészen és a részvényen

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Pázmándi Kinga: A Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer

SZÖVETKEZETI- ÉS INGATLANJOG

  • Gyurán Ildikó: CEDR-MAE Konferencia a fenntartható Európáért

INFORMATIKA, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Verebics János: Az elektronikus kormányzat problémáinak új megközelítése az i2010 stratégiájában

Összes lapszám