Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 16. évf. 7-8. sz. / 2008 - 2008. július

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Sárközy Tamás: Jogi felelősség a gazdaságban
  • Varga Nelli: Lízingszerződés az új Ptk. - ban
  • Gárdos István: Fiduciárius biztosítékok az új Polgári Törvénykönyvben
  • Gárdos Péter: Követelések és jogok az új Polgári Törvénykönyvben
  • Sükösd Péter: A verseny közgazdasági és jogi fogalmáról
  • Darázs Lénárd: A jogi " kedvezményezett részesedéscsere" társasági jogi megítélése
  • Radnay József: A szakszervezetek tevékenységének egyes kérdései

Összes lapszám