Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 16. évf. 9. sz. / 2008 - 2008. szeptember

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Pázmándi Kinga: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma

TÁRSASÁGI JOG

  • Fónagy Sándor: Tagi kölcsön a felszámolási eljárásban

BANK - ÉS TŐZSDEJOG

  • Hangyási Gábor Tamás: Az " ismert " követelés fogalma a felszámolás során, és hatása az állami adóhatóság bejelentési határidejére

MUNKAJOG

  • Arany-Tóth Mariann: A munkavállaló személyes adatainak továbbítása a müködési bizonyítványban

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Szakál Róbert: Lízingkölcsön - csokor II.

Összes lapszám