Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 16. évf. 10. sz. / 2008 - 2008. október

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Gadó Gábor: Javaslatok a természetes személyek adósságrendezésére és csődjére vonatkozó szabályok kialakítására

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Tattay Levente: Növekvő trend a bíróságok által megítélt nem vagyoni kártérítések összegében

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Tanka Endre: A vidékfejlesztés közösségi politikája és a hazai stratégia kihívásai

MUNKAJOG

  • Kenderes György - Tóth Hilda: Törvényi "infláció" a közszolgálat 2007. évi szabályozásában

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Szakál Róbert: Lízingkölcsön - csokor III.

Összes lapszám