Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 16. évf. 12. sz. / 2008 - 2008. december

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Szikora Veronika: Társasági jogi reform Ausztriában - vállalkozási törvény

TÁRSASÁGI JOG

  • Balásházy Mária: A nyereségben való részesedés joga és a társaság megszűnéséhez kapcsolódó vagyoni jogok szabályozási lehetőségei a kft. - ben

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Bárdos Péter: Külföldiek magyarországi üzletszerű gazdasági tevékenységének jogi feltételei

BANK - ÉS TŐZSDEJOG

  • Török Gábor: Adósságrendezés - célegyenesben?

MUNKAJOG

  • Radnay József: A munkajogi gyakorlatból

INFORMATIKA, MÉDIA - ÉS SPORTJOG

  • Verebics János: A már delegált domain nevekre vonatkozó jogviták eldöntésének egyes szempontjai a Regisztrációs Döntnök eljárási gyakorlatában

Összes lapszám