Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 17. évf. 1. sz. / 2009 - 2009. január

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Sárközy Tamás: Húsz éves a gazdasági társaságok törvényi szabályozása

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Petrik Ferenc: A konstitutív nyilvántartásokkal kapcsolatos dilemmák
  • Tóth Tímea: A szerződések csődtörvény alapján történő megtámadása

INFORMATIKA, MÉDIA - ÉS SPORTJOG

  • Pázmándy Kinga: A kéretlen elekrtonikus hirdetés ( spam ) megváltozott felügyeleti szabályairól

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Szakál Róbert: Szavatossági kártérítés
  • Hatásköri határvonal

Összes lapszám