Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 17. évf. 2. sz. / 2009 - 2009. február

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Gárdos István: A vételi jog és a feltűnő értékaránytalanság

TÁRSASÁGI JOG

  • Liber Ádám: A belső visszaélés - jelentési rendszer jogi követelményeiről I. rész

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Dorgai László - Udovecz Gábor: A közvetlen agrártámogatások feltételezett csökkentésének hatásai Magyarországon

MUNKAJOG

  • Radnay József: Nemzetközi magatartási és etikai irányelvek és a munkajog

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Szakál Róbert: Az építési szavatossági igény

Összes lapszám