Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 17. évf. 6. sz. / 2009 - 2009. június

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Polyák Gábor: A médiapiaci koncentráció korlátozása a médiatörvény - tervezetekben

TÁRSASÁGI JOG

  • Tóth Tímea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások COMI - val kapcsolatos problematikája

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Pázmándi Kinga: Az élelmiszer - és alkoholtermékek reklámozására vonatkozó szabályozásról

BANK - ÉS TŐZSDEJOG

  • Kozsla László: Az olasz csőd - és felszámolási eljárás

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Prugberger Tamás - Kenderes György: A munkaszerződés, a kinevezés és a munka - közszolgálati jogviszony módosításának jogdogmatikai kérdései az európai és a magyar jogterületen

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Szakál Róbert: Uniós támogatás visszakövetelése

Összes lapszám