Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 18. évf. 1. sz./ 2010 - 2010. január

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Gudra Tamás
Az állami vagyonkezelés rendjéről

Társasági jog
  • Sáriné Simkó Ágnes
Az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek új szabályozása

Szerződések joga
  • Serák István
A szomszédjogok és a telki szolgalmak versenykorlátozásra való alkalmasságáról

Bank- és tőzsdejog
  • Erdős Éva – Kovács Kitti
Az adóoptimalizálás egyik eszköze: az offshore jelenség térnyerése és gyakorlati nehézségei

Szövetkezeti és ingatlanjog
  • Biró Szabolcs – Dorgai László – Molnár András
A kölcsönös megfeleltetés jogi háttere az árutermelő állattenyésztő gazdaságokban

Választottbírósági esetek
  • Szakál Róbert
Együttműködési kötelezettség kontra felróhatóság

Melléklet: 2009. évi tartalomjegyzék


Összes lapszám