Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 18. évf. 2. sz./ 2010 - 2010. február

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Illés Levente Ákos
A bírói szerződésmódosításról

Szerződések joga
  • Boronkay Miklód - Ifj. Wellmann György
A színvédjegyek oltalmáról

Munkajog
  • Radnay József
A munkaviszonyban töltött idő számítása

Informatikai, média- és sportjog
  • Verebics János
Tudásportálok alapvető szerzői jogi kérdései

Választottbírósági esetek
  • Murányi Katalin – Wellmann György
Szemelvények a Legfelsőbb Bíróság választottbíráskodást érintő gyakorlatából
  • Szakál Róbert
Felmondási jog korlátozása a sportolói szerződésekben

Összes lapszám