Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 18. évf. 4. sz./ 2010 - 2010. április

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Liber Ádám
A tisztességes eljárás védelme – a belső visszaélés-jelentés hazai szabályozása

Szerződések joga
  • Juhász László
A zálogjogosult hitelező kielégítésének néhány kérdése a felszámolási eljárásban I.
  • Fónagy Sándor
Vállalkozási szerződések teljesítése a felszámolási eljárásban

Munkajog
  • Csák Csilla – Nagy Zoltán
Tartós külföldi kiküldetésben szerzett jövedelem járulékfizetési kötelezettsége
  • Radnay József
Egyes időszerű munkajogi kérdések

Választottbírósági esetek
  • Szakál Róbert
Együttműködési kötelezettség kontra felróhatóság

Összes lapszám