Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 18. évf. 6. sz./ 2010 - 2010. június

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Nagy Csongor István
Újabb kartelljogi roham az omerta falának áttörésére

Szerződések joga
  • Juhász László
A zálogjogosult hitelező kielégítésének néhány kérdése a felszámolási eljárásban II.
  • Serák István
A személyszállító vasúttársaságok szerződésszegésért való felelősségének változásai

Bank és tőzsdejog
  • Nagy Zoltán - Szesztai Zsuzsanna
Az adóelvonási jog gyakorlásának feltételei

Szövetkezeti és ingatlanjog
  • Tanka Endre
Új Kormány – új földpolitika?

Összes lapszám