Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 18. évf. 7-8. sz./ 2010 - 2010. július-augusztus

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Sárközy Tamás
A gazdasági társaságok vezetési rendszeréről
  • Zavodnyik József
Értelem és érzelem. A kereskedelmi gyakorlatokkal megcélzott fogyasztó
  • Szentiványi Iván
Az „összevont” pénz- és hitelviszonyok az új Ptk.-ban
  • Szuchy Róbert
Az Európai Unió összefonódás-ellenőrzési rendszere a jogbiztonság tükrében
  • Gadó Gábor
Változatok a magánjogi alapítvány jövőbeli szabályozására

Összes lapszám