Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 18. évf. 9-10. sz./ 2010 - 2010. szeptember - október

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Vékás Lajos
Bizalmi vagyonkezelés a francia magánjogban
  • Fónagy Sándor
A társaság jogi személyiségével visszaélő tulajdonos,  illetve a vezető tisztségviselő kárfelelőssége
  • Gárdos Péter
A faktoring szerződés Polgári Törvénykönyvben történő szabályozásához
  • Görög Márta–Kaufmann-Mohi Emese
A hibás fogyasztási cikk kicserélése az európai magánjogban
  • Radnay József
Munkajogunk helyzetéről
  • Juhász László
A Cstv. 40. § és a Ptk. 203. § kollíziója a felszámolási eljárás során
  • Boros Anita
A közfeladat-ellátás és a Public Private Partnership – avagy kell-e nekünk PPP?

Összes lapszám