Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 60. évf. 9. sz. / 2005 - 2005. szeptember

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Balogh Zsolt: Paradigmaváltás lehetőségei a szociális jogok védelme terén

363-371

  • Bacher Vilmos - Faludi Gábor: Jogérvényesítés a szellemi tulajdonjogok területén

372-387

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Molnár Tamás: Gondolatok az Európai Unió alapját képező nemzetközi szerződések magyar jogba történő beépüléséről

388-394

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Vörös Imre: Az európai versenyjog új "bibliája"

395-398

  • Petrétei József - Tilk Péter: Selected decisions of the Constitutional Court of Hungary (1978-2001)

397-398

  • Udvary Sándor - Nótári Tamás: Iuridicophilologica. Tíz tanulmány

399-401


Összes lapszám