Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 63. évf. 3. sz. / 2008 - 2008. március

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Boronkay Miklós: Hipotetikus okozatosság a kártérítési jogban

119-128

  • Arany Tóth Mariann: Gondolatok a munkavállalók személyiségi jogainak védelméről a magyar munkajogban

129-139

SZEMLE

  • Vörös Imre: Krónika valamiről, amit gazdasági civiljognak hívnak

140-150

  • Prugberger Tamás: Észrevételek az új Ptk. egyes szerződéseket tartalmazó fejezetéhez a szolgálattal kapcsolatos szerződések hiánya miatt

151-154

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Velez Edit: Monográfia a kárhelyreállító igazságszolgáltatásról

155-158

  • Szalóki Gergely: Jogtörténet és historiográfia

159-161


Összes lapszám