Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 63. évf. 2. sz. / 2008 - 2008. február

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Trócsányi László - Csink Lóránt: Alkotmány v. közösségi jog: az Alkotmánybíróság helye az Európai Unióban

63-69

  • Kiss György: Munkajog a közjog és a magánjog határán – egy új munkajogi politika kialakításának szükségessége

70-81

  • Sántha Ferenc: Az erőszakos nemi bűncselekmények nemzetközi büntetőjogi vonatkozásai

82-93

SZEMLE

  • Koltay András: A közéleti szereplők hírnévvédelme a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában

94-103

  • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés II. világháború utáni históriája az Egyesült Államokban – alapjog-történeti szempontból

104-114

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Boronkay Miklós - Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjoga

115-116

  • Fazekas Flóra: Beszámoló Papp Mónika doktori értekezésének nyilvános vitájáról

117-118


Összes lapszám