Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 63. évf. 1. sz. / 2008 - 2008. január

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Blutman László: Egy empirikus jogértelmezéstan szükségessége

3-13

  • Szente Zoltán: A képviselői mentelmi jog dogmatikája a magyar alkotmányjogban

14-28

  • Papp Mónika: Kiket köteleznek az EK-Szerződés gazdasági szabadságokra vonatkozó rendelkezései?

28-46

SZEMLE

  • Sári János: A köztársasági elnök kitüntetés-adományozási hatásköre: vissza az alkotmány(jog)hoz

47-50

  • Szuromi Szabolcs: Az egyházi büntetőeljárást megelőző előzetes vizsgálat sajátosságai

51-54

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Vida Sándor: Egy tisztességtelen versenyről szóló konferencia tanulságai tanulmánykötetben

55-56

  • Szilágyi Pál: Vertikális kartellek, vertikális problémák

57-58

  • Somogyi Árpád: Konferencia a szerződésekre alkalmazandó jog európai egységesítéséről (Róma I.)

59-60


Összes lapszám