Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 62. évf. 12. sz. / 2007 - 2007. december

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Rácz Attila: Vezérlő elvek az európai alkotmányfejlődésben

535-538

  • Erdősy Emil: A formális és a materiális bűncselekmény-fogalom értelmezése

539-546

  • Gajduschek György: A közigazgatási bírságolás modellezése

547-558

  • Könczöl Miklós: Az antik rétorika és a jog narratív megközelítése

559-567

SZEMLE

  • Misenkó-Mavi Viktor: Az európai uniós alkotmányozási folyamat tudományos és módszertani szerepéről, értékeléséről

568-574

  • Drinóczi Tímea: A jogalkotás és a jogforrási rendszer egyes jellemzői Olaszországban

575-585

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Schlosser Annamária: Az állam és az egyházak viszonya az Európai Unió tagországaiban

586-587

  • Bónis Péter: Ünnepi konferncia az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán Harmathy Attila egyetemi tanár tiszteletére

588-589


Összes lapszám