Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 62. évf. 11. sz. / 2007 - 2007. november

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Rittner, Fritz: Egy jelentős német polgári jogász a 20. században: Walter Schmidt-Rimpler (1885-1975)

479-487

  • Calliess, Christian: Demokrácia az európai Állam- és Alkotmányszövetségben

488-496

  • Prugberger Tamás: A csoportos létszámleépítés szabályainak kijátszása és az ezzel szembeni fellépés lehetséges jogszerű eszközei

497-504

  • Frank Ádám: A dán magánjog történetéről, illetve magánjogról

505-516

SZEMLE

  • Julesz Máté: A környezetjogi engedélyezés Hollandiában

517-528

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Vörös Imre: Áttekintés a szerződésekre alkalmazandó jogról szóló európai jogalkotási tervről (Róma I.)

529

  • Halász Iván: Tudományos konferencia a Szlovák Köztársaság Alkotmányának 15 évéről

530-533


Összes lapszám