Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 62. évf. 10. sz. / 2007 - 2007. október

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Várnay Ernő: Az Alkotmánybíróság és az Európai Unió joga

423-436

  • Raffai Katalin: Kalandozások a belföldi közrend fogalmának a magyar jogrendszerben való felbukkanása és jelenléte körül

437-447

  • Udvary Sándor: Parlamenti közvetítés: kijelölt pozíciók?

448-456

SZEMLE

  • Bán Dániel: Ahol a polgári jog "elvékonyodott" – civilisztika a hajdani NDK-ban

457-463

  • Román Róbert: A vezető állású munkavállalókra és a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályozásról

464-472

*JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Vida Sándor: Tattay Levente: A közszereplők személyiségi jogai

473-474

  • Papp Tekla: Jog és kultúrtörténet

475-478


Összes lapszám