Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 62. évf. 7-8. sz. / 2007 - 2007. július-augusztus

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Legény Krisztián: Közös európai értékünk: az emberi méltóság

299-313

  • Nádházy Zsolt: Alternatív vitafeloldás Európában - különös tekintettel a munkaügyi vitákra

314-323

  • Samu Mihály: A jogi előreszabályozás és a jogpolitika jövőorientáltsága

324-332

SZEMLE

  • Bán Dániel: A német magánjog fasizálódása és annak hatása a jogfejlődésre

333-344

  • Kecskés András: John Austin félig megélt élete és félig megírt jogbölcselete

345-351

  • Brehószki Márta: Hitelezői érdekek védelme - A társaság tagjainak felelőssége a társaságban bevitt nem pénzbeli hozzájárulásért

352-360

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Vida Sándor: Tisztességtelen verseny - Fogyasztóvédelem. Egy európai jogi irányelv átültetésének margójára

361-362

  • Bodzási Balázs: Emlékkönyv lontai Endre egyetemi tanár tiszteletére

363-368


Összes lapszám