Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 62. évf. 6. sz. / 2007 - 2007. június

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Petrik Ferenc: A jogszabály érvényessége és hatálya az elméletben és a gyakorlatban

243-253

  • Schmidt Péter: A magyar kormányzati rendszer közjogi buktatói

254-262

  • Hautzinger Zoltán: A magyar katonai büntető igazságszolgáltatás története

263-276

SZEMLE

  • Schanda Balázs: Románia új vallásügyi törvénye

277-282

  • Bónis Péter: Damasus Hungarus az európai jogtörténetben

283-290

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Visegrády Antal: Összehasonlító jog globális kontextusban

291-293

  • Siklósi Iván: Gondolatok Hamza Gábor: Le développment du droit privé européen című monográfia kapcsán

294-298


Összes lapszám