Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 62. évf. 5. sz. / 2007 - 2007. május

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Vékás Lajos: Az öröklési jog az új Polgári Törvénykönyv Vitatervezetében

195-204

FIGYELŐ – EGYESÜLETI HÍREK

  • Pánovics Attila: A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi intézményrendszer egységesítése – fejlődéstörténeti áttekintés

205-215

  • Szemesi Sándor: Az élet és emberi méltóság, valamint a diszkrimináció tilalmának összefüggései az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogában

216-232

SZEMLE

  • József Zsuzsanna: Joseph Story szerepe a statutumelmélet meghaladásában

233-238

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Vörös Imre: Egy címénél jóval többet nyújtó "jogeset-gyűjteményről"

239-240

  • Friedery Réka: Műhelybeszélgetés az MTA Jogtudományi Intézetében az európai és a magyar versenyjog kölcsönhatásáról

241


Összes lapszám