Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 62. évf. 4. sz. / 2007 - 2007. április

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Tóth J. Zoltán: Dinamizmus, originalizmus, textualizmus, avagy az aktivista alapjogi bíráskodás és az arra adott neokonstrukcionista jogelméleti reakciók az Egyesült Államokban

143-153

  • Hallók Tamás: A választási jogorvoslatok új szabályairól

154-163

  • Kiss Tibor: Nem vagyoni kár vagy sérelemdíj

164-172

SZEMLE

  • Kurucz Mihály: A jogorvoslatok és a közhitelesség összefüggése a telekkönyvi rendtartásban

173-182

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Török Gábor: A hiteles jogi fordítás és tolmácskodás alapvető kérdései

183-187

  • Ficsor Krisztina - Hidasi Viktória: Facultas nata Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára

188-193


Összes lapszám