Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 62. évf. 3. sz. / 2007 - 2007. március

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Szathmáry Béla: Az egyházi autonómia határai

87-99

  • Nótári Tamás: Virgil és Bonifác – egy konfliktus jogi és irodalmi síkjai

100-111

  • Szilágyi János Ede: Az agrárjog dogmatikájának új alapjai – útban a természeti erőforrások joga felé?

112-122

SZEMLE

  • Küpper, Herbert: Az Alkotmány 74. §-ának jogi jelentősége és tartalma

123-132

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Vörös Imre: Monográfia a gazdasági alkotmányról és a gazdasági alapjogokról

133-135

  • Boóc Ádám: Magyar jogtudósok – Harmadik kötet

136-141


Összes lapszám