Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 62. évf. 2. sz. / 2007 - 2007. február

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Jakab András: A szükségállapot alapvető dilemmája és jogi természete a német alkotmányjog és irodalma tükrében

39-49

  • József Zsuzsanna: A statutumelmélet meghaladása a Saul v. His Creditors ügyben

50-61

  • Smuk Péter: Ellenzéki jogok a parlamenti jogban, különös tekintettel a törvényhozási eljárásra és a parlamenti ellenőrzésre

62-73

SZEMLE

  • Kenderes György: Ellentmondások és hiányosságok a munkaszerződés szabályozása tükrében

74-80

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Vida Sándor: F. Hennig-Bodewig: Unfair Competition Law. European Union and Member States

81-82

  • Koi Gyula: Egy délvidéki állampolgársági monográfiáról

83-86


Összes lapszám