Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 61. évf. 11. sz. / 2006 - 2006. november

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Fejes Gábor - Marosi Zoltán - Szabó Lia: Miben áll az összefonódást tilalmazó GVH-határozat pogári jogi joghatása – dilemmák a versenyjog és a polgári jog határmezsgyéjén

401-416

  • Boros Anita: Új jogintézmények a Ket. bizonyítási rendszerében

417-433

SZEMLE

  • Kardos Gábor: A nemzeti kisebbségek védelme az Európai Unióban

434-439

  • Szegedi András: A kényszerhitelezők védelme vagy védtelensége a magyar társasági jogban

440-447

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Vörös Imre: Készülőben az új európai kollíziós magánjogi rendelet a szerződéses kötelmekre alkalmazandó jogról

448-449

  • Sándor István - Szalóki Gergely: Nótári Tamás: Jog, vallás és retorika. Studia Mureniana

450-452


Összes lapszám