Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 61. évf. 10. sz. / 2006 - 2006. október

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Vékás Lajos: Egyenlő bánásmód polgári jogi viszonyokban

355-364

  • Sajó András: A liberális jog sorsa Magyarországon: a szólásszabadság kalandjai 1989 után

365-373

  • Horváth M. Tamás: A közmenedzsment mint diszciplina

374-384

SZEMLE

  • Orbán Andrea: A formatervezési mintaoltalom története Magyarországon 1858-tól napjainkig

385-392

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Bacher Gusztáv: Tanulmánykötet a versenyjogról

393-396

  • Dömötör László - Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában

397-398


Összes lapszám